איך כדאי לענות לשאלתו של המלצר “(几位(jǐ wèi” ?

רובנו יודעים כבר שמילת המדידה לאנשים היא “(个(gè”, לדוגמא (一个人(yí gè rén או (一个孩子(yī gè háizi . חלקנו בטח גם מכיר את מילת המדידה
“(口(kǒu”, לדוגמא במשפט (你家有几口人(nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? ואם אשאל אתכם אם אתם מכירים מילה נוספת, בטח תאמרו “(位(wèi” .

בתור מילת מדידה לאנשים, “(位(wèi” מבטאת כבוד. דוגמא טובה לכך היא במסעדה כאשר המלצר שואל ?“(几位(jǐ wèi” על מנת להראות פניה של כבוד. כיצד להגיב לכך? התגובה הנפוצה ביותר היא “(两位(liǎng wèi” , אבל לצערי – תגובה זו היא שגויה וצריך להשתמש ב “(两个(liǎng gè”. כי “כבוד” הוא לאחרים ו”ענווה” היא לעצמך. אז איך אתה יכול לתת כבוד לעצמך? לכן “(个(gè” מתאימה כאן הרבה יותר.
החדשות הטובות הן שאפילו סינים ולא רק לומדי סינית, עושים את הטעות הזאת, זה כל כך קל להשתמש ב “(位(wèi” בסיטואציה הזו… לכן, אפילו אם עשיתם את הטעות הזאת, אל תרגישו רע ופשוט תשתמשו בביטוי הנכון בפעם הבאה.