ראיתי שאלה ב Quora: “מדוע חברים סינים לא אומרים תודה אחד לשני?”. בעוד שסינים יכולים לומר אחד לשני  ,(给我一双筷子(gěi wǒ yī shuāng kuàizi, הרי שמתרגם מקצועי יוסיף למשפט גם “(请(qǐng” – כלומר “בבקשה תן לי זוג מקלות אכילה”. אלו הן דוגמאות שבעקבותיהן אפשר לחשוב שסינים הם גסי רוח בגלל שהם לא משתמשים לעיתים קרובות במילים  “(谢谢 (Xièxie” או “(请 (Qǐng”.

בארץ נהוג להשתמש הרבה יותר ב”תודה” וב”בבקשה” מאשר בסין. בעוד שבארץ, כשאנו מקבלים עודף בקופה, בדרך כלל נגיד “תודה”, או אם נבקש מחבר להעביר לנו את המלח, נגיד “בבקשה”, הרי שבסין, במקרים האלו, רוב הסינים לא יגידו לא “(谢谢 (Xièxie” ולא “(请(Qǐng”. יחד עם זאת, חשוב להבין שזה עניין של תרבות מקומית ומנהגים ולא של גסות רוח.

זה נכון שבסין בדרך כלל לא יגידו “谢谢” לזרים, אבל כן יזכו אותם בחיוך במקום. אם יש מישהו שהם מעריכים במיוחד, אז יש סיכוי טוב שהם כן יגידו“(谢谢(xièxie”  – “תודה”. אבל לרוב, הסינים מעדיפים להשתמש בשפת הגוף שלהם בגלל שבתרבות הסינית, לפעמים האנשים צנועים מדי בשביל להביע את עצמם בקול.

לגבי “(请(qǐng” – “בבקשה”, זה סיפור אחר. רוב הסינים ירגישו מנומסים יתר על המידה אם הם אומרים “(请(qǐng” למישהו שהם מכירים, כמו חבר, בן משפחה או מכר מהעבודה. כשמישהו שומע שאתה אומר לו “(请(qǐng”, הוא מרגיש שהוא לא מספיק קרוב אליך. יש מקרים שבהם זה כן נהוג ונפוץ אצל הסינים לומר “(请(qǐng” – לזרים, מלצרים, נהגי מוניות או קולגה לעבודה ביום הראשון שלך במקום העבודה.

אז אנחנו יכולים לומר שזה מקובל מאוד מבחינה חברתית לא לומר “(请(qǐng” או “(谢谢(xièxie” בסין. אבל למי שלומד סינית, חשוב ללמוד את המילים האלו וכמובן שאם תגידו  “(请(qǐng” או “(谢谢(xièxie”  זה תמיד יתקבל בברכה 🙂