כללי: פחות או יותר כמו בשבוע שעבר – ממשיך עם המשחקים, דואג להתקדם כל שבוע בלמידה של שיעור סינית חדש, אבל מקפיד גם לתרגל דברים ישנים. חלקם נכנסים לראש טוב יותר, חלקם פחות.

מה היה קל: אוצר המילים הישן, גם מבנה משפט ישן, דיבור ישן, בקיצור כל מה שתורגל כבר מספר גדול של פעמים.

מה היה בינוני: הדיבור דווקא הולך ומשתפר, לפחות מבחינת ההגייה של העיצורים.

מה היה קשה: אוצר מילים חדש, וגם אוצר מילים קצת פחות חדש ומבחינת הדיבור הנושא של הטונים עדיין לא לגמרי יושב.

שיעורים שעשיתי השבוע: צבעים, חזרה מסכמת ראשונה, חזרה מסכמת שנייה, תרגול המשחקים של האפליקציה ותרגול שיעורים אקראיים

סה”כ מילים שלמדתי: 241

סה”כ סימניות שלמדתי: 123

סה”כ זמן דיבור: השבוע – בערך 2 דקות, סך הכל – בערך 58 דקות

רמות שהגעתי אליהן במשחקים:

הבנת הנשמע – 7/200

דקדוק – 8/200

איות מילים – 17/200

זיהוי סימניות – 2/200

לסיכום: כל הדברים, או הרוב המוחלט של החומר הישן יושב אצלי ממש טוב, אני כן חושב שאני צריך לתרגל הרבה את אוצר המילים החדש ולהשקיע עוד הרבה זמן בדיבור, למרות שאני מרגיש שאני כן עושה את כל תרגולי הדיבור, אולי אני צריך להקדיש כמה זמן בשבוע לתרגולי דיבור נטו.