כללי: השבוע תרגלתי את הסינית שלי המון – זה מצויין.

מה היה קל: רוב מה שישן, חלק מהדברים החדשים.

מה היה בינוני: אוצר מילים שתורגל מעט.

מה היה קשה: אוצר מילים שכמעט ולא תורגל, חלק מהדיבור.

שיעורים שעשיתי השבוע: קניות, חזרות מסכמות, משחקים וחזרה על חלק משיעורי העבר.

סה”כ מילים שלמדתי: 271

סה”כ סימניות שלמדתי: 137

סה”כ זמן דיבור: השבוע – בערך 11 דקות, סך הכל – בערך 75 דקות

רמות שהגעתי אליהן במשחקים:

הבנת הנשמע – 12/200

דקדוק – 13/200

איות מילים – 19/200

זיהוי סימניות – 2/200

לסיכום: בשבוע החולף תרגלתי המון – זה נתן לי ביטחון – חיזק אצלי דברים שהיו די חזקים וגם דברים פחות חזקים זה הזכיר וביסס – מקווה שאמשיך כך.